จองติวเตอร์

  STEP
1

จองวัน-เวลาเรียน

  STEP
2

ระบุข้อมูลนักเรียน

  STEP
3

ยืนยันการเรียนการสอน

เลือกวิชาเรียน
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ป.1-6 ราคา 250 200 บาท
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ราคา 300 250 บาท
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ราคา 300 250 บาท
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ราคา 300 250 บาท
ประเภทการเรียน
เลือกระยะเวลาเรียน
จำนวนสัปดาห์ที่ต้องการเรียน