จองติวเตอร์

  STEP
1

จองวัน-เวลาเรียน

  STEP
2

ระบุข้อมูลนักเรียน

  STEP
3

ยืนยันการเรียนการสอน

เลือกวิชาเรียน
เรียนส่วนตัว คณิตศาสตร์ ป.1-6 ราคา 220 200 บาท
เรียนส่วนตัว คณิตศาสตร์ ม.ต้น ราคา 270 250 บาท
เรียนส่วนตัว คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ราคา 300 280 บาท
เรียนส่วนตัว ฟิสิกส์ ม.ต้น ราคา 270 250 บาท
เรียนส่วนตัว ฟิสิกส์ ม.ปลาย ราคา 300 280 บาท
เรียนส่วนตัว วิทยาศาสตร์ ป.1-6 ราคา 220 200 บาท
เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ป.1-6 ราคา 250 220 บาท
เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ราคา 270 250 บาท
เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ราคา 300 270 บาท
ประเภทการเรียน
เลือกระยะเวลาเรียน
จำนวนสัปดาห์ที่ต้องการเรียน