จองติวเตอร์

  STEP
1

จองวัน-เวลาเรียน

  STEP
2

ระบุข้อมูลนักเรียน

  STEP
3

ยืนยันการเรียนการสอน

เลือกวิชาเรียน
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ป.1-6 ราคา 350 บาท
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ราคา 500 บาท
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ราคา 500 บาท
เรียนส่วนตัว ภาษาอังกฤษ Speaking ราคา 500 บาท
เรียนส่วนตัว วิทยาศาสตร์ ป.1-6 ราคา 350 บาท
เรียนส่วนตัว วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ราคา 500 บาท
เรียนส่วนตัว เคมี ม.ปลาย ราคา 500 บาท
เรียนส่วนตัว วิทย์กายภาพ ม.ปลาย ราคา 500 บาท
เรียนส่วนตัว คณิตศาสตร์ ป.1-6 ราคา 350 บาท
เรียนส่วนตัว คณิตศาสตร์ ม.ต้น ราคา 500 บาท
ประเภทการเรียน
เลือกระยะเวลาเรียน
จำนวนสัปดาห์ที่ต้องการเรียน